sk sk en Romania Bosna and Herzegovina Hrvatska Srbia 

Ďalšie energetické služby

Štúdie vývoja cien energií, analýza spotreby a spracovanie odporúčaní, ktoré vedú k správnej koncepcii nákupu energií. Odborne posudzujeme zálohové platby a správne nastavíme výšku vašich poplatkov. Poradenské služby pri výbere dodávateľa patria rovnako do nášho portfólia. Keďže nepretržite sledujeme všetky zmeny v legislatíve, dokážeme vás včas informovať o zmenách, ktoré by ste nemali prehliadnuť. Poskytujeme štatistiky a pravidelný report o spotrebe energie.

Svietite efektívne?
Odpoveď na túto otázku dostanete práve u nás. Zameriame sa na celkovú efektívnosť a správnym nastavením zabezpečíme zníženie celkových nákladov. Zabezpečujeme audit a revíziu elektroinštalácií. Z oblasti bezpečnosti informačných systémov spracujeme celý bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov, vypracúvame riadiace dokumenty a analyzujeme všetky možné riziká.
            IMAO group | IMAO Češka| IMAO Slovačka | IMAO Bosna i Hercegovina | IMAO Rumunija | IMAO Hrvatska |Hibridni bojleri