sk sk en Romania Bosna and Herzegovina Hrvatska Srbia 

​Solárne LED osvetlenie

Solárne hybridné LED svietidlá a svetelné systémy sú jednou z foriem využívania solárnej energie ako novej  alternatívy k tradičným formám svetelných zdrojov. Tieto systémy šetria nielen životné prostredie, ale i elektrickú energiu, ktorej cena neustále rastie. V priebehu dňa je energia z panelov menená na elektrinu, ktorá je uschovaná v batériách. Solárne LED osvetlenie možno regulovať. Zákazník od nás získava vypracovanie svetelnej štúdie pre osvetlenie požadovaných priestorov. Solárne LED osvetlenie však nachádza uplatnenie aj pri osvetlení parkov, budov, bilbordov či iných plôch.

Hlavné výhody
- 100% úspora elektrickej energie
- nulová zaťažiteľnosť životného prostredia
- žiadne faktúry za spotrebovanú energiu
- žiadne káble, rozvody, výkopové práce
- možnosť inštalácie na miestach bez elektrickej siete
- rôzne výkonové varianty podľa požiadaviek intenzity osvetlenia
- plne aický režim bez nutnosti pripojenia do siete
- aické zapínanie a vypínanie osvetlenia podľa intenzity denného svetla
- fotovoltaické články dobíjajú akumulátory aj počas zamračených dní
- dlhá životnosť fotovoltaických článkov, až 25 rokov
- široký výber dizajnu svietidiel
- minimálne prevádzkové náklady
- minimálne náklady na údržbu

Možnosti použitia
- pouličné osvetlenie
- osvetlenie autobusových zastávok
- osvetlenie parkovísk a detských ihrísk
- osvetlenie pre pešie zóny a cyklistické chodníky
- osvetlenie parkov
- osvetlenie historických pamiatok a budov
- osvetlenie areálov firiem
- osvetlenie obecných komunikácií v radovej zástavbe
- osvetlenie križovatiek a príjazdových komunikácií,
- nebezpečných úsekov
- osvetlenie prechodov pre chodcov, železničných
- priecestí, neprehľadných zákrut
 

Princíp činnosti
V priebehu dňa je slnečná energia premenená na elektrickú energiu vo fotovoltaických paneloch uskladňovaná v akumulátorových batériách. Keď napätie FV panelov vplyvom poklesu osvitu poklesne na nastavenú úroveň, regulátor ukončí dobíjanie akumulátora a zopne napájanie svietidla z batérie – LED svietidlo je zapnuté. Keď vplyvom narastajúceho denného osvitu stúpne napätie FV panelov na požadovanú úroveň, regulátor zastaví napájací režim z batérie a LED svietidlo sa vypína. Akumulátor prechádza do nabíjacieho režimu.

 
            IMAO group | IMAO Češka| IMAO Slovačka | IMAO Bosna i Hercegovina | IMAO Rumunija | IMAO Hrvatska |Hibridni bojleri