sk sk en Romania Bosna and Herzegovina Hrvatska Srbia 

Fotovoltika

Obnoviteľné zdroje energie sú hudbou súčasnosti a veríme, že i budúcnosti. S narastajúcou zemskou populáciou a s klesajúcim stavom zásob ropy či zemného plynu sa čoraz viac výskum a vývoj sústreďujú práve na oblasť obnoviteľných zdrojov.

Fotovoltické systémy alebo inak povedané solárne systémy nájdete na rovinatých poliach i strechách domov či priemyselných budov. Premenu slnečného žiarenia na elektrickú energiu zabezpečujú fotovoltické panely rôznych rozmerov a výkonov. S inštaláciou týchto riešení máme niekoľkoročné skúsenosti a dovedna sme realizovali projekty s inštalovaným výkonom viac ako 90 MW.


Zemné inštalácie

Zemné inštalácie sú umiestňované na voľných priestranstvách. Pri inštalácií a projektovaní veľkých solárnych elektrární zohľadňujeme rôzne faktory ako je sklon konštrukcie či orientácia elektrárne vzhľadom k svetovým stranám. Solárny park predstavuje ekologický zdroj energie, ktorý pri svojom fungovaní nezaťažuje životné prostredie emisiami a dokáže zásobovať obce či celé mestá. Portfólio našich služieb zahŕňa vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti projektu, vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie, zastupovanie klienta pred orgánmi štátnej správy, inštaláciu fotovoltickej elektrárne, pripojenie do siete, monitoring aj kompletný servis.


Strešné inštalácie

Výskum a vývoj fotovoltických panelov, prispôsobovanie legislatívy smerom k väčšiemu využívaniu solárnej energie, aj to sú faktory, vďaka ktorým sa fotovoltika stala cenovo dostupná. Na strechách domov, malých firiem či veľkých podnikov vyrastajú solárne elektrárne, ktoré majiteľom zabezpečujú energetickú sebestačnosť. Fotovoltický systém na streche rodinného domu pokryje veľkú časť spotreby bežnej domácnosti. S inštaláciou týchto systémov máme bohaté skúsenosti a našich spokojných zákazníkov nájdete nielen doma, ale aj v zahraničí.

datasheet fotovoltický panel SV72

            IMAO group | IMAO Češka| IMAO Slovačka | IMAO Bosna i Hercegovina | IMAO Rumunija | IMAO Hrvatska |Hibridni bojleri