sk sk en Romania Bosna and Herzegovina Hrvatska Srbia 

Realizácia projektov

Projektové oddelenie

Kvalitne realizovanej inštalácií predchádza príprava projektovej dokumentácie. Pre potreby nás a našich zákazníkov disponujeme vlastným projektovým oddelením, ktoré pracuje s najmodernejším technickým i softvérovým vybavením, a zabezpečuje tak všetku potrebnú dokumentáciu pre ďalšiu prácu. Pod taktovkou nášho projektového oddelenia vzniklo nespočetné množstvo inštalácií či bioplynové stanice a fotovoltické elektrárne s výkonom viac ako 100 MW. Svetlotechnické výpočty dávajú zákazníkom lepšiu šancu predstaviť si finálny výsledok osvetlenia interiéru, exteriéru a pomáhajú im rozhodnúť sa pri investícií.

            IMAO group | IMAO Češka| IMAO Slovačka | IMAO Bosna i Hercegovina | IMAO Rumunija | IMAO Hrvatska |Hibridni bojleri