sk sk en Romania Bosna and Herzegovina Hrvatska Srbia 

Certifikáty

 


 

Certifikáty ISO


 

Certifikát k inteligentným inštaláciam


Zamestnanci vykonali certifikácie v nasledovných oblastiach

- metrológia osvetlenia

- Inštalácia fotovoltických a slnečných tepelných systémov

- Oprávnenia o odbornej spôsobilosti, § 11 zákona 314/2001 Z.z.

- Návrhy a montáže systémov elektrickej požiarnej signalizácie BOSCH

- Inštalácie a opravy el. požiarnej signalizácie SYNCRO a ARGUS Vega Altair

- Systém SOLARIX 

- Oprávnanie na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok do 1000 V, vrátane bleskozvodov

- Oprávnanie na vykonávanie rozoberania tech. zar. a odstránenia chýb

- Požiarna ochrana Hilti

- Licencia na prevádzkovanie technickej služby

- Inštalácie el. zabezpečovacích systémov Jalotron

- Revízny technik bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov s / bez nebezpečenstvom výbuchu

- Výroba elektrických zariadení a rozvádzačov

 

Vždy dbáme na odbornosť a kvalitu vykonávanej práce.

 

            IMAO group | IMAO Češka| IMAO Slovačka | IMAO Bosna i Hercegovina | IMAO Rumunija | IMAO Hrvatska |Hibridni bojleri