sk sk en Romania Bosna and Herzegovina Hrvatska Srbia 

Solárne lampy už aj na železnici

TITULK

Od 27. novembra osvetľuje železničnú zastávku Bíňa (okres Nové Zámky) dvojica solárnych LED svietidiel. V sieti ŽSR je to po prvýkrát, keď sa na osvetlenie nástupíšť použila elektrická energia získaná výlučne zo slnečných lúčov.

V priebehu dňa je slnečná energia premenená vo fotovoltaických (FV) paneloch na elektrickú energiu, ktorá sa kumuluje v akumulátorových batériách. Keď napätie FV panelov vplyvom poklesu osvitu poklesne na nastavenú úroveň, regulátor ukončí dobíjanie akumulátora a začne z akumulátorového zdroja napájať LED svietidlo, ktoré sa rozsvieti. Ak vplyvom narastajúceho denného osvitu stúpne napätie FV panelov na požadovanú úroveň, regulátor zastaví napájací režim z batérie, LED svietidlo zhasne a akumulátor prechádza do nabíjacieho režimu.

Solárne LED svietidlá šetria životné prostredie, vykazujú 100-percentnú úsporu elektrickej energie, nepotrebujú elektrickú prípojku, ani žiadne káblové rozvody. Lampy inštalované na zastávke v Bíni sú zatiaľ v overovacej prevádzke. Ak sa osvedčia, ŽSR ich začne inštalovať na zastávkach, kde neexistujú prípojky z elektrickej rozvodnej siete.

Zdroj: tlačová správa, ŽSR

Hore
            IMAO group | IMAO Češka| IMAO Slovačka | IMAO Bosna i Hercegovina | IMAO Rumunija | IMAO Hrvatska |Hibridni bojleri