sk sk en Romania Bosna and Herzegovina Hrvatska Srbia 

Čo je to bioplyn?

TITULK

Na úvod treba povedať, že v bioplynovej stanici nedochádza k žiadnemu priamemu spaľovaniu odpadu. Bioplynová stanica totižto na výrobu energie (elektrickej alebo tepelnej) využíva čistý bioplyn! Ten nevzniká spaľovaním, ale hnilobným procesom, ktorý je sprevádzaný miešaním, vlhčením a zahrievaním bioodpadu (siláž, mäso-kostná múčka, tráva, ...) v absolútnom vákuu. Vo fermentačnej nádrži tak postupne dochádza k vytváraniu bioplynu, ktorého hlavnou zložkou je metán.

Ako vznikne bioplyn viete, ale čo s ním ďalej? Jeho využitie je rôzne. Spaľovaním v kotloch ho možno použiť na výrobu tepla a ďalej na vykurovanie budov. Kombinované využitie bioplynu zabezpečí kogeneračná jednotka, v ktorej vznikne nielen teplo ale hlavne elektrina. Čistú, ekologicky neškodnú energiu tak možno využiť v bežnom, každodennom živote.

Ekologickosť bioplynovej stanice však výrobou bioplynu nekončí. Vedľajším produktom bioplynu je takzvaný digestát, ktorý je možné využiť ako kvalitné biologické hnojivo pre hospodárske polia.

Pod rukami nášho tímu vzniklo už 15 bioplynových staníc na území Slovenskrej republiky. Ďalšie projekty sú v štádiu prípravy a v roku 2014 začneme s výstavbou ďalších bioplyniek. V prípade, že by vás zaujala problematika bioplynových staníc a chceli by ste vedieť viac, neváhajte nás kontaktovať.

Hore
            IMAO group | IMAO Češka| IMAO Slovačka | IMAO Bosna i Hercegovina | IMAO Rumunija | IMAO Hrvatska |Hibridni bojleri