sk sk en Romania Bosna and Herzegovina Hrvatska Srbia 

IMAO na bosnianskom stupienku víťazov

TITULK

V bosnianskom meste Olovo, ktoré leží približne 50 kilometrov severne od hlavného mesta Sarajevo už verejné osvetlenie vypovedá svoju službu. Aj preto sa miestna samospráva rozhodla pristúpiť k postupnej výmene osvetlenia. Prvá etapa ráta s výmenou 67 svietidiel.

Naša dcérska spoločnosť IMAO ELECTRICRO solutions S.R.L. vstúpila do verejnej súťaže ako jeden z možných kandidátov na zhotoviteľa tohto projektu. S dobre pripravenou cenovou ponukou a skúsenosťami, ktoré máme z projektov v Bosne sa nám podarilo vo verejnej súťaži uspieť a prvú etapu výmeny osvetlenia v meste Olovo bude realizovať práve naša bosnianska pobočka.

Cieľom projektu je skvalitniť osvetlenie v uliciach mesta a zároveň znížiť finančné náklady na prevádzku osvetlenia. Projekt výmeny bude financovaný z úspor, ktoré výmena osvetlenia prinesie. Spoločnosť IMAO ELECTRICRO solutions S.R.L. sa tak stáva obchodným partnerom mesta Olovo. Veríme, že spolupráca bude zaujímavá a prínosná pre obe strany.

Hore
            IMAO group | IMAO Češka| IMAO Slovačka | IMAO Bosna i Hercegovina | IMAO Rumunija | IMAO Hrvatska |Hibridni bojleri