sk sk en Romania Bosna and Herzegovina Hrvatska Srbia 

Malý zdroj a dotácia na fotovoltiku

TITULK

Na dotácie a zmeny v zákonoch ohľadom fotovoltiky sa pýtajú mnohí naši zákazníci, aké zmeny priniesol zákon?
Pravdou je, že od 1.1.2014 do platnosti vstúpil zákon, ktorý do tejto problematiky vnáša nový pojem a síce „malý zdroj“. Je to fotovoltické zariadenie do výkonu 10 kW bez nároku na akékoľvek peniaze za vyrobenú energiu a podstatou zariadenia je, že vyrobenú elektrickú energiu spotrebujete priamo v mieste inštalácie.

Aké výhody prináša malý zdroj pre našich zákazníkov, ktorí uvažujú o inštalácií takéhoto systému na strechu svojho domu či firmy?
Pre bežného zákazníka sa uľahčí celý proces komunikácie s úradmi. Dôležitou zmenou je, že pri tomto systéme s výkonom do 10 KW netreba podávať žiadne mesačné hlásenia o vyrobenej elektrickej energií. Touto zmenou sa zjednodušuje celá agenda ohľadom pripojenia zariadenia do siete.

Čo musí urobiť zákazník, aby mohol oficiálne a legálne používať „malý zdroj“?
Formou jednoduchej žiadosti stačí ohlásiť zariadenie na energetike a nechať si namontovať fotovoltický systém oprávnenou osobou.

Čo môžeme pre nášho zákazníka urobiť my?
Zákazníci, ktorí nakupujú fotovoltický systém od našej spoločnosti dostávajú komplexné služby. Znamená to, že naša spoločnosť vypracuje celý projekt a zabezpečí potrebné komponenty. Ďalším krokom je samotná odborná inštalácia systému. V mene zákazníka vybavíme podanie žiadosti na pripojenie do siete a aicky ponúkneme servis systému. V prípade, že sa klient rozhodne pre fotovoltický systém, všetko čo je s inštaláciou a pripojením spojené vybavíme za zákazníka.

Médiami preletela správa o dotáciách na fotovoltické zariadenia pre firmy a domácnosti. V akom štádiu sú rokovania a kedy bude možné žiadať o dotácie?
Informácia ohľadom dotácií vyvolala vlnu otázok našich klientov a mnohí noví zákazníci prichádzajú, aby sa informovali, kde a kedy môžu žiadať o dotácie. Pravdou je, že ani samotné orgány štátnej správy zatiaľ nevedia, kedy a ako bude možné o dotáciu žiadať. Rokovania na úrovni ministerstiev a zainteresovaných orgánov stále prebiehajú. Verím, že v priebehu roka 2014 sa podarí všetky rokovania uzavrieť a výroba elektriny zo slnka sa stane dostupnejšia pre všetkých občanov. S kompetentnými osobami sme neustále v kontakte a naším zákazníkom odporúčam sledovať webové stránky našej spoločnosti, kde určite včas a podrobnejšie spresníme informácie hneď ako budeme vedieť viac.


Toto sú aktuálne informácie, ktoré v súčasnosti k danej problematike môžeme poskytnúť. V prípade, že by ste mali záujem o vypracovanie cenovej ponuky alebo chcete vedieť viac o fotovoltických systémoch, neváhajte kontaktovať našu spoločnosť. S radosťou Vám bezplatne vypracujeme cenovú ponuku a v prípade záujmu zabezpečíme celú inštaláciu bez vašich starostí.

Hore
            IMAO group | IMAO Češka| IMAO Slovačka | IMAO Bosna i Hercegovina | IMAO Rumunija | IMAO Hrvatska |Hibridni bojleri