sk sk en Romania Bosna and Herzegovina Hrvatska Srbia 

Bilaterálne rokovania IMAO vs. Bosna

TITULK

Dňa 25. apríla 2014 organizovali MZV SR v spolupráci s agentúrou SARIO bilaterálne rokovania slovenských a bosniansko-hercegovinských firiem na úrovni B2B. Fórum sa konalo pri príležitosti 1. zasadnutia Medzivládnej komisie pre rozvoj hospodárskej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Bosnou a Hercegovinou. Cieľom týchto rokovaní bolo nadviazanie nových kontaktov v Bosne a Hercegovine.

Za spoločnosť IMAO electric, s.r.o. viedla rokovania s potenciálnymi obchodnými partnermi Ing. Jana Krúpová. Pri stretnutí so zástupcami bosniansko-hercegovinských firiem prezentovala ponuku spoločnosti IMAO electric, s.r.o. Prostredníctvom nami realizovaných projektov na území Bosny sa zástupcovia firiem dozvedeli o portfóliu služieb našej spoločnosti. O bližšie informácie, stretnutie a spoluprácu prejavilo záujem hneď niekoľko firiem.

Veríme, že aj vďaka takýmto rokovaniam nadviažeme úspešné obchodné partnerstvo s firmami pôsobiacimi mimo územia Slovenskej republiky. Rovnako v budúcnosti uvítame podobné aktivity zo strany MZV SR a agentúry SARIO.

Image Gallery

Hore
            IMAO group | IMAO Češka| IMAO Slovačka | IMAO Bosna i Hercegovina | IMAO Rumunija | IMAO Hrvatska |Hibridni bojleri