sk sk en Romania Bosna and Herzegovina Hrvatska Srbia 

A bolo svetlo !

TITULK

Pri dennom svetle sa ľudskému oku pracuje najlepšie. Ak si však v priestoroch na prácu, šport alebo oddych nemôžeme dovoliť dostatok denného svetla, je potrebné nahradiť ho svetlom umelým. Naše projektové oddelenie pri navrhovaní vhodného osvetlenia pracuje s technickými normami, pričom pri projektovaní zohľadňuje tri základné faktory: zrakovú pohodu, zrakový výkon a bezpečnosť. Pri zrakovej pohode sa človek cíti príjemne a dosahuje vyššiu úroveň produktivity a kvality práce. Dobrý zrakový výkon dovoľuje vykonávať zrakové úlohy aj v ťažkých podmienkach pri dlhšom trvaní.

Celkovému navrhovaniu vhodného osvetlenia predchádza meranie pomocou tzv. luxmetra, ktorý vyhodnotí aktuálny stav, na základe ktorého potom dochádza k návrhom a zmenám v osvetlení. Parametre určujúce svetelné prostredie sú: rozloženie jasu, osvetlenosť, smerovosť svetla, variabilita svetla, podanie farieb, oslnenie a mihanie svetla.

Kvalitne vypracované svetlo-technické štúdie pre zákazníkov sú základom našej práce. Naši zamestnanci preto absolvovali školenie o meraní osvetlenia, ktoré organizoval Slovenský metrologický ústav v Bratislave. Školenie v rozsahu 7 hodín s názvom Metrológia osvetlenia sa zameralo na metrologickú legislatívu, terminológiu vo fotometrii, fyzikálne princípy merania, kalibráciu a overovanie luxmetrov či chyby pri meraní osvetlenia. Potvrdenia o absolvovaní si môžete pozrieť na našom webe v sekcií certifikáty.

V prípade, že potrebujete zabezpečiť kvalitne osvetlený interiér, ale aj exteriér, kontaktujte IMAO electric, s.r.o. a nechajte si vypracovať svetlo-technickú štúdiu.

 

Hore
            IMAO group | IMAO Češka| IMAO Slovačka | IMAO Bosna i Hercegovina | IMAO Rumunija | IMAO Hrvatska |Hibridni bojleri