sk sk en Romania Bosna and Herzegovina Hrvatska Srbia 

Nie je firma ako firma

TITULK

Výroba a vývoj fotovoltických panelov, ktoré sa používajú pri inštalácií strešných či zemných systémov ide neustále vpred. Vzdelávanie našich zamestnancov však zabezpečuje istotu, že s vývojom komponentov pre výrobu energie z obnoviteľných zdrojov držíme rovnaký krok. Investícia do kurzov a školení sa časom vracia v podobe spokojných zákazníkov a dobrých referencií.

Osvedčenia o absolvovaní akreditovaného programu „Inštalácia fotovoltických a slnečných tepelných systémov“ získali naši zamestnanci. Predmetom programu boli témy ako technické predpisy, právne predpisy Európskej únie, meranie a riadenie či vplyv inštalácie na životné prostredie. Odborným garantom programu je prof. Ing. Juraj Altus, PhD. Osvedčenie vydala Žilinská univerzita v Žiline, ktorú zastupuje rektorka Dr.h.c.prof Ing.Tatiana Čorejová, PhD a podpis pridal i predstaviteľ ministerstva hospodárstva Ing. Miroslav Jarábek.

Pri výbere dodávateľa vášho fotovoltického systému treba zohľadniť niekoľko faktorov. Medzi ne patrí aj odborná spôsobilosť na zapojenie fotovoltickej elektrárne. U nás ste na správnej adrese. Pre našich zákazníkov zabezpečíme bezplatné poradenstvo a zdarma vypracujeme cenovú ponuku. Kontaktujte IMAO electric, s.r.o. ešte dnes a vyrábajte si vlastnú elektrickú energiu už zajtra.

  

Hore
            IMAO group | IMAO Češka| IMAO Slovačka | IMAO Bosna i Hercegovina | IMAO Rumunija | IMAO Hrvatska |Hibridni bojleri