sk sk en Romania Bosna and Herzegovina Hrvatska Srbia 

Získali sme certifikáty ISO

IMAOISO

Náš cieľ patriť medzi najlepších dokazuje aj udelenie medzinárodných certifikátov ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004. 

Medzinárodné normy ISO definujú požiadavky, ktoré musia ponúkané produkty a služby spĺňať k tomu aby boli konkurencieschopné na svetovom trhu. Keďže prioritou našej práce sú spokojní zákazníci a kvalitné služby, nie je prekvapením, že aj IMAO electric, s. r. o. potvrdilo svoje pevné postavenie na trhu získaním certifikátov ISO 9001:2008 a 14001:2004.
 
Udeleniu certifikátov predchádzala tvrdá príprava a práca našich zamestnancov, ktorá samozrejme nebola zbytočná. K 27. júnu 2013 získala spoločnosti IMAO electric, s. r. o. certifikát ISO 9001:2008 za manažérstvo kvality spoločnosti v oblasti realizácie projektov a elektroinštalácií, inteligentných inštalácií budov, osvetlenia, obnoviteľných zdrojov, nákupu a predaja elektroinštalačného materiálu a svietidiel. Rovnaké oblasti zahŕňa aj certifikát ISO 14001:2004 s ohľadom na systém environmentálneho manažérstva spoločnosti IMAO electric, s. r. o.
 
Získanie týchto certifikátov nás zaväzuje k udržiavaniu efektívneho systému manažérstva v našej spoločnosti a dáva priestor na ďalšie zlepšovanie nami ponúkaných produktov a služieb.
Hore
            IMAO group | IMAO Češka| IMAO Slovačka | IMAO Bosna i Hercegovina | IMAO Rumunija | IMAO Hrvatska |Hibridni bojleri